URL Slug trong Permalink (đường dẫn tĩnh) là gì?

Có thể mới nhìn bạn đã thấy hơi lo lắng vì có đến hai thuật ngữ chuyên môn lạ tai. Tuy nhiên chúng không hề khó hiểu đâu.

Trước hết bạn cần biết Permalink là gì: ngắn gọn thì đây là cấu trúc URL trên website của bạn.

Còn URL Slug là phần cuối trong cấu trúc URL của một bài viết. Hãy tưởng tượng website của bạn như một con phố có rất nhiều nhà, làm thế nào bạn biết được ngôi nhà của người nào đó nằm ở đâu? Dựa trên số nhà của họ- vai trò của URL Slug cũng tương tự, nó cho biết trang mà người dùng truy cập nằm ở đâu.

Ví dụ như trang https://xomva.com/chu-nhat/ thì cái URL Slug của nó là chu-nhat và nó là trang duy nhất trên website có URL Slug như vậy. Trang https://xomva.com/thu-bay/ có URL Slug là thu-bay.

Bình thường WordPress sẽ tự động tạo URL Slug cho trang dựa trên tiêu đề bài viết, tuy nhiên có 2 vấn đề có thể có với phần tạo tự động này:

  • URL Slug của nó có thể rất dài, ví dụ bài này, nếu để tạo tự động nó sẽ có dạng như sau: url-slug-trong-permalink-dng-dn-tinh-la-gi
  • URL Slug dựa trên tiêu đề tiếng Việt sẽ có một số chữ bị mất, ví dụ đường dẫn tĩnh là gì được chuyển thành dạng URL Slug có dạng tương đối khó nhìn là dng-dn-tinh-la-gi…Bạn có thể thấy chữ ư và â không được chuyển tương ứng thành u và a.

Vì lý do đó, khi tạo bài viết mới chúng ta thường chủ động sửa lại URL Slug sao cho ngắn gọn và dễ đọc. Ví dụ bài viết này thay vì để url-slug-trong-permalink-dng-dn-tinh-la-gi tôi sửa thành: url-slug-trong-permalink

Để sửa bạn nhìn bên cột phải phần Permalink và tìm đến URL Slug để chỉnh, chú ý ngăn các từ bằng dấu – và nên để là không dấu.

Sau đó bạn nhấn Save draft (Lưu nháp) để lưu cấu trúc đường dẫn tĩnh này.

Sau khi xuất bản bài viết và các máy tìm kiếm đã lập chỉ mục (tức là đưa bài vào kho dữ liệu tìm kiếm của Google) chúng ta không nên chỉnh sửa cái URL-Slug này.

Video giới thiệu URL Slug và cách chỉnh sửa URL Slug trong WordPress: