Tiêu đề bài viết là gì?

Dòng ngay bên trên bạn chính là tiêu đề bài viết. Tiêu đề bài viết của bài này là:

“Tiêu đề bài viết là gì?”

Dưới đây là cách chọn tiêu đề bài viết phù hợp:

  • Nó cần tự nhiên: đây là điều quan trọng nhất, nó tốt cho cả người viết lẫn người đọc;
  • Không quá ngắn: tiêu đề quá ngắn có thể gặp phải vấn đề về việc cung cấp thông tin trước cho người đọc;
  • Không quá dài: tiêu đề quá dài có thể bị cắt ngắn thông tin xem trước của tiêu đề trên các máy tìm kiếm hoặc ở mục các bài viết liên quan trên website. Cái gì quá cũng không tốt trong đa số trường hợp, quá dài hay quá ngắn cũng vậy.

Tiêu đề bài viết thường được WordPress chủ động chuyển thành URL Slug, nhưng thường thì chúng ta vẫn chủ động chỉnh lại cái URL Slug này để nó ngắn gọn và đẹp hơn.