Thứ sáu – triển khai tạo hosting và kết nối với tên miền

Có nhiều hosting khác nhau, tôi sẽ cố gắng cập nhật các hosting phổ biến ở Việt Nam.

Với hosting của Vultr

Bạn có hai cách để chạy WordPress trên Vultr, tôi sẽ trình bày cả hai.

  • Cách 1: Đầu tiên là hướng dẫn khởi tạo WordPress trên hosting của Vultr qua app có sẵn, bạn tham khảo ở liên kết này: https://xomva.com/wordpress-vultr/ (đây là cách đơn giản nhất để bạn khởi tạo hosting WordPress trên Vultr).
  • Cách 2: Một cách khác để khởi tạo hosting WordPress trên Vultr, thông qua Plesk, cách này phức tạp hơn, nhưng về sau có thể tiện hơn cho bạn. Bạn tham khảo ở liên kết này: https://xomva.com/wordpress-vultr-plesk/ – Dù sao với người mới tôi vẫn khuyên bạn nên áp dụng cách đầu tiên để dễ thực hiện hơn;
  • Cách 3: Nếu bạn có khả năng đầu tư từ 15$ đổ lên cho hosting, bạn có thể tham khảo bài viết về cách khởi tạo trang WordPress với ServerPilot, nó rất dễ thực hiện. Tuy nhiên ngoài tiền host trên Vultr, bạn cần bỏ thêm 5,5$ / tháng để trả tiền quản trị hosting cho ServerPilot.

Đọc thêm