Thứ năm – tìm hiểu về Cloudflare

Tên miềnhosting của bạn cần kết nối với nhau thông qua địa chỉ IP.

Khi bạn truy cập website vnexpress.net chẳng hạn, trình duyệt sẽ phải truy cập đến một cuốn danh bạ gọi là DNS để biết địa chỉ IP của trang web này là 111.65.250.2

Cái DNS này giống danh bạ điện thoại của bạn, bạn không cần nhớ số điện thoại của đa số mọi người, bạn chỉ cần vào danh bạ để liên lạc với họ dựa trên tên- cái vốn dễ nhớ hơn nhiều.

Cloudflare là một trong các cuốn danh bạ tốt nhất đó dành riêng cho tên miền, nó giúp cho tên miền của bạn kết nối với địa chỉ IP rất nhanh. Thường nhanh hơn các công ty bán tên miền rất nhiều, cả trong nước lẫn quốc tế.

Đăng ký Cloudflare đơn giản. Việc sử dụng nó để làm DNS trung gian cũng không mất chi phí.

Trang web của Cloudflare ở đây: www.cloudflare.com

Bên cạnh việc là một cuốn sổ danh bạ DNS rất tốt, Cloudflare còn có khả năng giúp bạn:

Để việc làm theo video hướng dẫn được thuận lợi, bạn nên tham khảo trước cách đổi DNS mặc định của nhà cung cấp tên miền sang DNS của Cloudflare.

Video hướng dẫn cách đăng ký Cloudflare:

Cách sử dụng Cloudflare để trỏ tên miền về IP, cũng như sử dụng dịch vụ CDN miễn phí của Cloudflare để giảm tải cho hosting ngoài Việt Nam:

Để biết cách tạo hosting cho trang WordPress, mời bạn tham khảo bài viết này.

Xem thêm: