Giải thích ý nghĩa của đám mây màu vàng trong Cloudflare

Trong bảng điều khiển của Cloudflare, chúng ta có tuỳ chọn bật hoặc tắt đám mây, nếu bật nó có màu vàng, và tắt nó có màu xám. Trong video này tôi sẽ giải thích ý nghĩa của tuỳ chọn này: